bidayet

[bida:yet]
阿́ is. 旧́ 开始, 起初; 开端, 开头; 发起: bu işin \bidayet ve nihayeti 这件事的开始和结束

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bidayet — bidâyet başlama; başlangıç; yerel …   Hukuk Sözlüğü

  • bidayet — is., esk., Ar. bidāyet Başlama, başlangıç Sevdasını, bidayette kıyısından köşesinden paylaşırken, zamanla tamamen sahiplenmiş. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bidâyet — (A.) [ ﺖیاﺪﺑ ] başlangıç …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • BİDÂYET — Başlangıç. İlk önce. Evvel ve ibtida. İlk olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BİDAYET MAHKEMESİ — Bu tâbir eskiden Asliye Mahkemeleri için kullanılırdı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bidayet mahkemesi — ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii …   Hukuk Sözlüğü

  • KÜTÜB-Ü MÜNZELE — Vahiy ile Cenâb ı Hak tarafından indirilmiş, ihsan edilmiş mukaddes kitaplar.(... Kur anı nâzil eden Zât ı Zülcelâl, Mu cizat ı Ahmediye (A.S.M.) ile, Kur an vahiy olduğunu gösterir; isbat eder. Ve nâzil olan Kur ân dahi üstündeki i caz ile… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.